بسته های ثبت و رویت پروفایل

ثبت اطلاعات اعضای محترم در سایت ریسلر یاب رایگان بوده و هیچگونه مبلغی در ازای خدمات ارائه شده به شرکتها ، متقاضیان نمایندگی یا کار دریافت نخواهد شد و این در حالیست که اطلاعات تماس برای مخاطبین به نمایش گذاشته نخواهد شد و صرفاً افرادی که تمایل به همکاری متناسب با نیاز خود داشته باشند با ثبت درخواست خود شرایطی را فراهم می آورند که در پایان هر هفته لیست و مشخصات ایشان برای آگهی دهندگان ارسال گردد ، بدیهی است پس از آن می توانید نسبت به تماس و هماهنگی های بعدی اقدام فرمایید.
ضمناً شما می توانید از جهت تسریع در فرایند مورد نیاز نسبت به خرید بسته های ذیل بر اساس موارد ذکر شده اقدام فرمایید :
خرید و استفاده از بسته مشاهده اطلاعات شما را قادر می سازد مستقیماً نسبت به رویت پروفایل شرکتها ، متقاضیان نمایندگی یا متقاضیان کار اقدام فرموده و با ایشان ارتباط برقرار کنید .

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس
  1. بسته مشاهده اطلاعات تماس شرکت
  2. بسته مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی
  3. بسته مشاهده اطلاعات تماس متفاضیان کار

بسته‌های مشاهده اطلاعات تماس شرکت

مشاهده پروفایل 5 شرکت
(اعتبار: 15 روز)
15,000 تومان
مشاهده پروفایل 10 شرکت
(اعتبار: 20 روز)
40,000 تومان
مشاهده پروفایل 20 شرکت
(اعتبار: 30 روز)
60,000 تومان
مشاهده پروفایل 40 شرکت
(اعتبار: 60 روز)
120,000 تومان

مشاهده اطلاعات تماس متقاضی نمایندگی

مشاهده پروفایل 5 نماینده
(اعتبار: 15 روز)
15,000 تومان
مشاهده پروفایل 10 نماینده
(اعتبار: 20 روز)
30,000 تومان
مشاهده پروفایل 20 نماینده
(اعتبار: 30 روز)
50,000 تومان
مشاهده پروفایل 40 نماینده
(اعتبار: 60 روز)
70,000 تومان
مشاهده پروفایل 60 نماینده
(اعتبار: 90 روز)
90,000 تومان

مشاهده اطلاعات تماس بازاریاب

مشاهده پروفایل 30 متقاضی کار
(اعتبار: 15 روز)
30,000 تومان
مشاهده پروفایل 60 متقاضی کار
(اعتبار: 30 روز)
50,000 تومان
مشاهده پروفایل 120 متقاضی کار
(اعتبار: 60 روز)
70,000 تومان

تعرفه ثبت آگهی

علاوه بر شرایط مزبور ، ما خدماتی را در قالب موارد مشروحه ذیل فراهم نموده ایم که ضمن تسریع در فرایند مورد نظر شما ، نسبت به معرفی هر چه مطلوبتر درخواست شما اقدام گردد ، بطوریکه شرکتها یا متقاضیان نمایندگی می توانند با در نظر گرفتن تعرفه های تبلیغاتی ذیل و متناسب به نیاز خود نسبت به خرید بسته ها و ویژه سازی آگهی خود اقدام فرمایند .

بسته برنزی

توضیحات بسته  نمایش آگهی به مدت 20 روز  نمایش اطلاعات تماس آگهی‌دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی
80,000 تومان

بسته نقره ای

توضیحات بسته  نمایش آگهی به مدت 30 روز  نمایش اطلاعات تماس آگهی‌دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی  مشاهده اطلاعات تماس 50 نفر از داوطلبان آگهی
150,000 تومان

بسته طلایی

توضیحات بسته  نمایش آگهی به مدت 45 روز  نمایش اطلاعات تماس آگهی‌دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی  مشاهده اطلاعات تماس 100 نفر از داوطلبان آگهی  برخورداری از مشاوره تیم کارشناسی ریسلریاب
250,000 تومان

بسته ویژه

توضیحات بسته  نمایش آگهی به مدت 60 روز  نمایش اطلاعات تماس آگهی‌دهنده به تمام بازدیدکنندگان آگهی  مشاهده اطلاعات تماس 200 نفر از داوطلبان آگهی  برخورداری از مشاوره تیم کارشناسی ریسلریاب  امکان نمایش تبلیغات اختصاصی و استفاده از فضای تبلیغاتی در صفحه نخست ریسلریاب به مدت یک هفته
450,000 تومان